Verbouwing Sporthal de Pol

16 april 2018

Hallo leden,

Via Stichting Exploitatie de Pol zijn wij geïnformeerd over de status en voortgang van de verbouwing en willen we jullie hier ook van op de hoogte stellen. Hierbij de informatie zoals verstrekt door Stichting Exploitatie de Pol:

De verbouwing is in volle gang, vrijwel iedere dag wordt er gewerkt en zijn de veranderingen ook zichtbaar. We kunnen melden dat we op schema liggen en al veel positieve reacties hebben gehad. Totnutoe hebben we de meeste werkzaamheden zodanig kunnen plannen en uitvoeren dat u daar als gebruiker waarschijnlijk nauwelijks last van heeft gehad.

Overlast
Vanaf volgende week wordt dat anders. Half mei zal de nieuwe balie, tevens werkruimte voor onze medewerkers worden geplaatst, en om dat mogelijk te maken moet in de voorbereiding veel werk worden verricht. Te denken valt aan het nodige sloopwerk, stucwerk, het egaliseren van de oude tegelvloeren in de korte gang richting culturele zaal 1, lange gang richting gymzaal en centrale hal, leggen van de nieuwe PVC-vloer, verwijderen van oude plafonds etc. en diverse installatietechnische werkzaamheden.

We faciliteren waar mogelijk
Juist omdat het om de centrale hal gaat, zal iedere bezoeker hinder ondervinden van de werkzaamheden. Uiteraard zullen onze medewerkers hier op inspringen door vaker dan anders stof te verwijderen, en u te helpen met het vinden van alternatieve routes. Dat zullen we ook zo goed mogelijk aangeven.

En vragen om uw begrip en medewerking
We moeten door deze fase heen, en kiezen ervoor om de accommodatie níet te sluiten. We vragen om uw begrip en medewerking. U kunt ons helpen door binnen uw vereniging of organisatie te communiceren dat de komende weken de centrale hal wordt aangepakt en dat dat hinder met zich mee gaat brengen. Dat kan bijvoorbeeld door deze brief door te sturen naar uw leden en/of medewerkers.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

—-

Terug naar Nieuws