Huisreglement Volga

Volleybalvereniging Volga werd in 1974 opgericht. Over de jaren is Volga uitgegroeid tot één van de grotere sportverenigingen van Gaanderen. Zo’n 220 mensen, oud en jong, zijn elke week sportief en gezond bezig in Sporthal ‘de Pol’ in Gaanderen. Alhoewel het plezier in het volleyballen heel belangrijk is in deze vereniging, is prestatie geen ‘vies’ woord.

Volga neemt in het sportieve Gaanderen een zeer belangrijke plaats in en de hoop wordt hier dan ook uitgesproken dat meer en meer mensen van het volleyballen zullen gaan genieten. U kunt bij Volga terecht, of u nu op leeftijd bent of nog zeer jong, u kunt er op uw eigen niveau genieten van een gezonde en gezellige sport! Volga biedt competitie-, recreatief-, jeugd- en circulatie- en mini-volleybal.

Dit document geeft belangrijke afspraken en regels weer die we bij Volga willen naleven om zo samen te kunnen zorgen voor een vereniging met een prettige en gezellige sfeer.

Normen en waarden

Om samen op een prettige manier te kunnen volleyballen binnen Volga is het fijn om vanuit dezelfde normen en waarden te sporten. Zo weet een ieder waar hij/zij aan toe is en dit komt de sfeer en het gevoel van veiligheid ten goede.

 • We behandelen een ieder met respect
 • Iedereen is welkom bij Volga
 • We gaan uit van zowel plezier als prestatie
 • We werken samen bij Volga (spelers, vrijwilligers, trainers, ouders, etc.)
 • We zetten ons allemaal vrijwillig in om activiteiten te organiseren

Kleding

Volga werkt sinds 2015-2016 met een kledingfonds. Dit betekent het volgende:

 • Volga schaft het wedstrijdshirt aan voor alle competitiespelende leden en is dus eigenaar.
 • Ieder competitiespelend lid heeft recht op een wedstrijdshirt (evt. wedstrijdshort, dat wordt nog onderzocht).
 • Ieder team heeft recht op een teamtas voor de kleding.
 • Er is sprake van een uniforme kledinglijn.
 • De sponsorcommissie zal hulp nodig hebben en mensen benaderen voor het vormen van een speciale kledingcommissie.
 • Er is jaarlijks een voorziening voor beschadiging, waaruit vervanging bekostigd zal worden, tenzij er sprake is van opzet. Bij verlies of grove nalatigheid zal de geldende winkelwaarde in rekening moeten worden gebracht.
 • Bijdrage kledingfonds: € 1,00 per maand per competitiespelend lid. Dit bedrag zal gelijktijdig met de contributie worden geïnd.

Kleding als trainingspakken, tassen en dergelijke zijn geen onderdeel van het kledingfonds maar wel van de kledinglijn van Volga. De verschillende artikelen van de kledinglijn zijn te bestellen via de kledingcommissie. We zijn voornemend deze te voorzien van het Volga logo. Kleding die buiten de gekozen kledinglijn besteld wordt, zal niet van ons logo mogen worden voorzien, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming werd gegeven door de kledingcommissie. Voor de trainingen zorgt ieder lid zelf voor de juiste kleding.

Teamtaken

Om verantwoordelijkheid bij de teams te kunnen leggen werkt Volga met Teamtaken.

 • Communicatie van het bestuur naar het team toe loopt via de Aanvoerder
 • Elk team levert ten minste 3 scheidsrechters voor het fluiten van senioren en jeugdwedstrijden. Indien een team één of meerdere kaderleden levert (trainers tellen niet als kaderleden) dan behoeven slechts 2 scheidsrechters geleverd te worden.
 • Elk team dient de zaaldiensten bij competitie wedstrijden juist uit te voeren
 • Wedstrijdkleding moet worden beheerd door het team (aantal sets bewaken, toestand kleding in de gaten houden, niet gebruikte kleding bewaren, stand van zaken doorgeven aan het einde van het seizoen)
 • Elk team verzorgt een presentje voor de scheidsrechter tijdens “De week van de scheidsrechter”
 • Bij wedstrijden kan digitaal worden geteld op tablets van de vereniging. Het team zorgt ervoor dat de tablet netjes wordt teruggelegd in de kast.
 • Aan het eind van het seizoen worden de wedstrijdpasjes ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat
 • Voor regio-spelende teams (vanaf promotieklasse) is het verplicht om na elke wedstrijd een scheidsrechter beoordeling in te vullen.

Materiaal

Volga maakt gebruik van Sporthal ‘de Pol’ in Gaanderen. Alle leden van Volga dragen samen de verantwoordelijkheid voor de materialen die we gebruiken. Gezamenlijk wordt er na de training gezorgd dat alles weer netjes is opgeruimd, alle ballen in de kar, het net weer opgeruimd, schermen weer op de plek, etc.

Op wedstrijddagen zijn de spelende teams en de zaaldienst (tellers) verantwoordelijk voor het bovenstaande.

Gedrag

Om als vereniging te kunnen zorgen voor een veilig klimaat is het belangrijk dat alle betrokkenen zich op een prettige manier opstellen, dit geldt voor spelers, ouders/verzorgers, trainers, coaches, scheidsrechters, etc.

Teamindeling

Volga werkt met een Technische Commissie (TC). De TC onderhoudt contacten met de trainers/coaches en met teamleden om zo jaarlijks tot een goede teamindeling te komen voor de heren-, dames- en de jeugdlijn.

Vrijwilligers

Volga werkt met een Vrijwilligers Commissie (VC). De VC benadert leden om zich aan te sluiten bij verschillende commissies. Om zo allemaal een steentje bij te dragen aan de verenging en de activiteiten die binnen de vereniging georganiseerd worden. Met nieuwe vrijwilligers die taken verzorgen voor minderjarige leden (bijvoorbeeld Jeugdtrainers) zal eerst een gesprek met een bestuurslid volgen. Hierin zal aandacht besteed worden aan het bewust maken van het bestaan en naleven van onze huisregels. Tevens zal voor trainers om een VOG gevraagd worden.

Aan/afmelden

Mocht je erover nadenken om te stoppen met volleyballen bij Volga, zorg dan dat je je in ieder geval voor 1 september afmeldt, doe je dit niet dan betaal je opnieuw bondscontributie (pasjesgeld). Bij het afmelden kun je ervoor kiezen om Volga-tientjeslid te worden. Voor 10 euro per jaar blijf je de vereniging toch steunen.

Opgesteld door: Bestuur Volga Gaanderen
De contactgegevens van het bestuur vind je terug op de website.

versie 11-03-2019