Incasseren bondcontributie

10 januari 2017

Op 17 januari aanstaande wordt de jaarlijkse bondscontributie geïncasseerd. De bedragen zijn dit jaar als volgt:
* senioren € 69,=
* jeugd € 38,=
* recreanten die meedoen aan de recreantencompetitie € 31,75
* overige recreanten € 10,=

Heb je een vraag? Dan kun je terecht bij de penningmeester via het contactformulier

Terug naar Nieuws