Het lid…

15 september 2019

Alvorens… daar is hij weer, JOOp!

Alvorens ik losbrand in mijn nieuwste column, wil ik de inmiddels vele kritische lezers van mijn stukkies even uitlachen. Het is ongelooflijk dat mijn meestal uit de duim gezogen verhaaltjes zo serieus genomen worden. Met name dhr. P.Lut en mevr.F.Lut-Ferhaal maken het wel heel bont door van de webmaster te eisen dat ik, JOOP KnOOp wordt verwijderd.

Wat een Piet Lut is die meneer. Erg pietluttig weegt mevr. Faye Lut elk dubbelzinnig zinnetje of woordje op een goudschaaltje. Nee hier heeft JOOp maar een woord voor over: BAH !

Nee al die steunbetuigingen, die ook de webmaster bereiken, deden mij erg goed. Emmy Thuiskome vroeg zich met mij af, wie toch die recreanten Inge Bruik, Ivette Kip en Connie Doom zijn.

De dames Thea Traal en Cock Halzen hebben mijn stukjes niet goed gelezen, vrees ik, want dan hadden ze het prachtige proza van mij zeker wat minder serieus genomen.

Deze keer, beste dames en inmiddels vele gretig meelezende heren, wil ik jullie een door mij gevonden column uit een andere club site niet onthouden. Als iemand mij beschuldigt van plagiaat, zal JOOp  dat niet tegenspreken. Jullie weten dat elke column van mij voor eigen risico gelezen moet worden en.. je dient ze wel met een korrel zout (een eetlepel is beter) te nemen. Een glimlach of schaterende bulderlach hoef je  niet te onderdrukken. Enfin ga er maar eens lekker voor zitten.

 

HET LID

 

Het lid kent in de Nederlandse taal vele betekenissen. Het is op zich een klein zelfstandig naamwoordje, meestal voorafgegaan door het lidwoord  HET. Grappige woordspeling overigens.

Het woordenboek spreekt over beweegbare lichaamsdelen, zoals daar zijn arm, been, vinger etc. en ook over het mannelijke lid, onmiskenbaar doelend op het geslachtsdeel.

Even terzijde: De vrouwelijke variant heet dus geen lid !

Als een man iemand heeft of kent met wie hij het lid wil delen, dan noemen we zo iemand een lid-maat.

Deze laatste term gebruiken we ook om de lengte  of omvang van iets vast te stellen.

NU kennen we eveneens het woord oog-lid. Maak je geen zorgen. Het geslacht groeit niet ineens uit je hoofd. Dat heet nu eenmaal zo.

Dit was min of meer het biologische deel van mijn verhandeling over het lid. Dat hebben we dan alvast gehad.

 

Een tweede betekenis van het woordje lid is : Persoon, die deel uitmaakt van een groep.

Zie daar, nu zijn we op bekend VolglAs terrein. Zo’n club als Volga is meer dan 50 jaar geleden ontstaan uit een groep personen, die zich om een bepaalde reden verwant voelde.

Die verwantschap was het volleybal. Je kon meedoen en dan werd je lid of je vroeg of je lid kon worden.

Was je eenmaal lid, mocht je op vastgestelde tijden in een voor jou gehuurde lokaliteit  je favoriete sport volleybal beleven. Je mocht gebruik maken van: een net ( wel zelf spannen ) enkele ballen (wel zelf oppompen) en als je klaar was na het ballen mocht je onder een warme douche kruipen, als mannelijk lid met je lid spelen, jezelf of elkaar lekker inzepen, zolang als je maar wilde. Maak het verhaaltje zelf af en kleur de plaatjes.

Later ging de club, waarvan je tenslotte lid was, je in een grappig op elkaar lijkend tenue hijsen, met daarop fraaie sponsornamen. Die sponsors brachten en brengen geld in het club kasje. Daarvan kunnen, naast het sportieve gebeuren, diverse feesten worden georganiseerd worden voor jou als lid.

Al gauw ontstonden er categorieën leden. Zo kennen we het jeugdlid (voorheen ‘het lidje’), het seniorenlid welke je weer kunt onderverdelen in actief en slapend lid. Een slapend lid zien we vaak binnen de volleybalveld lijnen staan. Ik hoor die trainer van Heren 1, Karel Mollenafknaller, regelmatig klagen en roepen: “Je staat weer te slapen!”  Hij noemt je dan vaak Doornroosje. Zelf had de  humorrijke man nooit last van een slapend lid.

Ik denk echter dat hij het over iets anders had..

We kennen daarenboven het ondersteunende lid. Deze laatste persoon moet men niet verwarren met degene die regelmatig uit een Viagra bus snoept. Dat is namelijk het ondersteunde lid.

En dan hebben we nog twee groepen van de buitengewone categorie: Het lid van verdienste en het erelid.

Lid van verdienste kun je worden.  Frits hoorde laatst over een man die méér dan 10 kinderen had verwekt (Nee, niet Prins Bernhard) : “Die man hééft  een waarachtig lid van verdienste!”

 

Als lid van zo’n groep (vul zelf maar in waarbij jij hoort) kunnen jullie je opperbest vermaken bij het plegen van je sport of in de kantine.

‘Staat daar dan helemaal niets tegenover JOOP?”  hoor ik jullie grijnzen in koor.

Nou beste lezeressen en weinig overgebleven lezers, dat valt reuze mee. De club ( Volga bijv.) verwacht een geldelijke bijdrage van je. Dat heet contributie. De penningmeester verzamelt dat in een potje en hij betaalt alle rekeningen die binnenstromen. Vooral de zijne, dat spreekt vanzelf. Hij grijpt dan naar het potje, waarin de leden hun contributie betaalden. Tenminste : Als ze betaalden.

Hij moet nog wel eens aanmaningen sturen. Realiseer je maar eens, als je richting sporthallen of sportzalen fietst, dat dat óók betaald moet worden. Onze penningmeester ….is een aardig mens, stel hem niet teleur. Betaal je niet, dan word je als lid geroyeerd. Dan krijg je het lid op de neus. Figuurlijk dan, want letterlijk lijkt me niet zo fris. Je kunt, na het uitgummen van je naam in het ledenbestand, niet meer volleyknallen en veel erger nog:  Je kunt mijn columns wél blijven lezen.

Daarom tot slot: Hou mijn lezerskring op peil en sta voor je lidmaatschap.

Als hoogstaand lid groet ik jullie.

Tot Lees  JOOp KnOOp.

Terug naar Actueel