PD Regeling dit seizoen

23 februari 2018

Vanaf vandaag kunnen jullie de pd regeling hier vinden.

Wij willen de Volga competitie teams vragen om het onderstaande goed te lezen:

Een vereniging waarvan een team niet wenst deel te nemen aan promotie-/degradatie- of opvullingswedstrijden, dient dit uiterlijk 1 april schriftelijk aan de Organisator per mail kenbaar te maken. Dit betekent dat afgezien wordt van de mogelijkheid om een promotieplaats te verwerven dan wel dat zonder het spelen van de wedstrijd(en) gedegradeerd wordt naar de naast lagere klasse. Na het verstrijken van genoemde termijn wordt het team geacht aan de promotie-/degradatie- of opvullingswedstrijden deel te nemen en ook gevolg te geven aan de resultaten van deze wedstrijden. Een team dat niet (tijdig) heeft afgezegd voor het spelen van promotie-/degradatie- of opvullingswedstrijden en daarna alsnog afzegt of in het geheel niet opkomt voor de geprogrammeerde wedstrijd(en) verliest alle rechten en wordt niet opgenomen in een rangorde voor opvulling van de desbetreffende klasse en mag het volgende seizoen niet promoveren. Indien het als 2e geëindigde team niet in aanmerking wil komen voor het spelen van promotiedegradatiewedstrijden of niet mag deelnemen, gaat dit recht over naar het als 3e geëindigde team. Teams die op de 4e of lagere plaats eindigen komen niet in aanmerking voor het spelen van PD-wedstrijden. Indien een nr. 10 niet wil deelnemen aan de PD-wedstrijden, is dit team gedegradeerd en wordt het niet vervangen. Er zal dan met minder teams om de beschikbare plaatsen gespeeld gaan worden.

Terug naar Nieuws