Notulen ALV 2016

10 januari 2017

De notulen van de afgelopen ALV zijn hier inzichtelijk:
ALV 2016 notulen

Terug naar Nieuws