Nieuwste update spelregels!

23 september 2016

In de afgelopen 2,5 week zijn er 5 startbijeenkomsten voor officials in het land geweest.Daar zijn de nieuwe spelregels uitvoerig besproken, wat mooie discussies opleverde. Dank daarvoor!

Daaruit voortvloeiend is er door de taakgroep Spelregels nog een aantal aanpassingen in (voornamelijk de commentaren van) de spelregels doorgevoerd.

Speciale aandacht wordt gevraagd aan de toevoeging op de spelregel omtrent het schermen (spelregel 12.5.1). Maar uiteraard wordt geadviseerd alle aanpassingen nog even door te nemen.

Alle veranderingen zijn weer verwerkt in de

En daarnaast is ook het nieuwsbericht met een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen geupdate.

Terug naar Nieuws